Bestuur van Stichting Multi-Pass

Het bestuur van Stichting MultiPass telt 3 leden. Graag stellen wij ons aan u voor:

Esther Langen

Esther Langen heeft sociologie en filosofie gestudeerd en werkt als zelfstandig fondsenwerver (met name vermogensfondsen) en  projectorganisator voor “mooie projecten” ver weg en dichtbij. Sinds 2001 komt zij bijna jaarlijks in Senegal en sinds 2009 is zij betrokken bij het gehandicaptencentrum “Mbokatoor” in Diofior, een dorp in de regio Fatick, ten zuidoosten van Dakar.

Gehandicapten hebben vaak niet de kans gehad om naar school te gaan en het is erg moeilijk voor hen om werk te vinden in een land waar de werkloosheid toch al hoog is en veel mensen extreem arm zijn. Zij hoopt hiermee het toekomstperspectief van gehandicapten in Diofior te verbeteren.

Frans Wittermans

Frans is een van de oprichters van onze partnerorganisatie Global Refugee Initiatives in Oeganda. Hij werkt als zelfstandig adviseur economie en bedrijfsleven in ontwikkelingslanden. Sinds 2007 is hij vele malen in Oost-Afrika geweest om kansarme jongeren te inspireren hun eigen toekomst vorm te geven en te helpen bij het starten van een eigen micro-bedrijf.

Wim Hageman

Wim Hageman is sinds zijn pensionering als leraar lichamelijke opvoeding / studie- en beroepskeuzeadviseur op het Alberdingk Thijm College in Hilversum actief in Senegal. Hij woont daar enkele maanden per jaar in Saly/Mbour (even ten zuiden van Dakar), vaak bij leden van de familie Ba. Vandaaruit heeft hij vele contacten, zoals met jongeren die (willen) studeren of een bedrijfje willen beginnen. 

Met een (beroeps)opleiding kunnen ze hun uitgangspositie op de arbeidsmarkt of als zelfstandige verbeteren. Met een micro-krediet hopen ze zelfstandig geld te kunnen verdienen en daarmee in hun levensonderhoud te voorzien. Met zijn activiteiten in Senegal hoopt hij dat een aantal Senegalese jongeren een betere uitgangspositie verwerft om wat kansrijker te kunnen leven. Veel extra informatie over zijn projecten in Saly/Mbour/Gandigal staat op   www.senegaldifference.com