DOELSTELLINGEN ,  BELEIDSPLAN  EN CIJFERS (2021)

STICHTING MULTI-PASS

De Stichting Multi-Pass heeft statutair als doel :

a.  het bevorderen van intercultureel contact , sociale cohesie en wederzijds respect 

b.   het bevorderen en stimuleren van grensoverstijgende uitwisselingen ;

c.   het verrichten van alle verdere handelingen , die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daar toe bevordelijk kunnen zijn .

De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezelijken door fondswerving en uitvoering van projecten die binnen de doelstelling van de Stichting passen.

De Stichting Mult-Pass brengt  geïnteresseerden de activiteiten onder de aandacht  middels bijv. een digitale nieuwsbrief en via de website  www.multipass-afrika.nl   . Daarbij vraagt ze aandacht voor de problematiek van de doelgroepen. Nodigt hen uit om deel te nemen aan de activiteiten door bijv. sponsoring.

In concreto richt de Stichting zich op het steunen en helpen opzetten van projecten in Senegal en Oeganda.om kwetsbare groepen een duurzaam perspectief te bieden.

In de huidige bestuurssamenstelling met Esther Langen ,Wim Hageman en Frans Wittermans is sedert 2019 de focus op Senegal en Oeganda versterkt. Het bestuur werkt onbezoldigd.

Naast het gehandicaptencentrum Mbokatoor in Diofior (naai-atelier, kippenfarm, service geldoverschrijven)  steunen we in de omgeving van Saly/Mbour  individuele initiatieven voor jongeren en arme families om zich te ontwikkelen .  En daardoor kansrijker in het (beroeps)leven komen te staan. Denk daarbij aan (beroeps/school) opleidingen of het werk mogelijk maken als kleine zelfstandige in de lokale detailhandel .

Verder steunen we de ontwikkeling en de bouw van een Gezondheidscentrum in Gandigal , een wijk vlakbij Saly . Daar hopen we eind 2023 voor de bewoners, van een groot gebied dat in ontwikkeling is, een Centre de Santé te hebben gerealiseerd..

Voor het Scholenproject in Oeganda zijn overeenkomsten getekend met de centrale en lokale overheden .  Bouwplannen zijn goedgekeurd , de begroting is er en nu vindt de fondswerving plaats .  Streven is om eind 2022 met de bouw te beginnen.

--------------------------

Activiteiten 2021 / 2022

Sedert 2019 zijn de activiteiten van de Stichting Multi-Pass gereactiveerd en toegespitst op Senegal en Oeganda. 

----Het gehandicaptenproject Mbokatoor in Diofior beleefde een herstart, mede dankzij een bijdrage van 1671 euro van de Wilde Ganzen.

Door de wereldwijde Covid19 pandemie is er wel vertraging in de uitvoering ontstaan. Ook daar konden de betrokkenen weinig contact met elkaar hebben. Mede omdat ze maar beperkte middelen hebben voor digitaal contact , belemmerde dat ook de voortgang van hun activiteiten.

Wij hopen met de deelnemers ter plekke dat het project eind 2022 gerevitaliseerd is.

-----De locale projecten rond Saly hebben ook vertraging gehad. Mede veroorzaakt doordat ook in Senegal de economie zwaar heeft geleden onder de pandemie. Geen toeristen, hotels gesloten, beperkingen voor de bevolking, scholen dicht, minder of geen inkomsten. 

Toch heeft PapaPoulet zijn kippenfarm kunnen uitbreiden met 300 kuikens naar 400 kippen,  hebben de gesponsorde leerlingen en studenten prima gepresteerd in de periode dat er wel naar school kon worden gegaan. Ook het tuinproject van de familie van August en Thérèse kon, wel is waar op kleinere schaal, worden voorgezet.

Gelukkig kreeg Siaka Mané, dankzij de Corona, als verpleegkundige een baan in ziekenhuis FANN in Dakar. En kon hij, samen met ons, in Gandigal zien dat de fundamenten voor de Centre de Santé werden gelegd .

Het positieve nieuws rond de projecten in Senegal kwam mede tot stand dank zij de wilskrachtige houding van de betrokkenen in Senegal en de bijdragen van begunstigers in Nederland.

Het scholenproject in Oeganda staat , in afwachting van verdere financiering en sponsoring, in de "startblokken".

Hierbij worden gericht verzoeken aan organisaties gedaan om hier aan mee te werken.

-----------------------------

HIER ONDER STAAT HET OVERZICHT VAN  CIJFERS  VAN STICHTING MULTI-PASS 

   LASTEN EN BATEN 

BALANS     

2021

PDF


                                                                           ACTIVITEITEN    2022

Vanaf juli 2022 heeft Multi-Pass MultiCultural een ANBI status.

We zijn daar erg blij mee en bedanken iedereen die dat heeft mogelijk gemaakt,.

Dankzij de betrokkenheid en vrijgevigheid van onze sponsoren kunnen we de projecten in Senegal gaande houden.

Maar nu kunnen "we" , samen met de overheid, ook iets voor onze sponsoren terugdoen in de vorm van een belasting voordeel.

 

.......We hadden goede hoop dat in 2022 het gehandicaptenproject Mbokatoor in Diofior een doorstart zou                 maken. Helaas is het niet gelukt om het vernieuwde Project Kippen van de grond te krijgen.                               Heet hangijzer voor de betrokkenen in Diofior was de plek van de kippenren bij één van de leden van               de Association.

.......Daarnaast was het voor de deelnemers aan het Project Naaiatelier moeilijk om de werkplek thuis in te                 ruilen voor een werkplek op het Centrum ( clubgebouw ) Mbokatoor.

.......Door verdere digitalisering heeft het Project Service Geld Ontvangst/ Verzending nog niet het beoogde                 resultaat geboekt.

.......Ons bestuurslid Esther Langen hoopt in juli 2023 ter plekke met de betrokkenen alsnog een goede                        doorstart te bewerkstelligen. Ook van belang omdat er nog altijd 1515 euro op z'n bestemming                        wacht. Geld dat mede beschikbaar is gesteld door De Wilde Ganzen.

 

.......Het Project Kinderen op School rond Saly is ook in 2022 weer succesvol geweest. De 11 leerlingen zijn                gemotiveerd en behoren meestal bij de 10 besten van de klas. Aantal leerlingen per klas is tussen de                50 en 65 !

 

.......PapaPoulet heeft als een van de locale activiteiten rond Saly de pech gehad dat soms de aanvoer van                kuikens stopte en ook het voer niet altijd op de markt beschikbaar was. Oorzaak o.a. de oorlog in de                Oekraïne. Daardoor was er voor hem geen continuïteit in de verkoop van kippen. Hierdoor heeft hij                  incidenteel wat steun van ons ontvangen.

 

.......Gelukkig hebben we zijn broer Lamin Diata geld kunnen lenen zodat hij de mogelijkheid heeft op kleine                schaal een diervoeders bedrijfje te starten.

 

.......De familie Thérèse en August ( met 8 kinderen ) hebben we ook weer kunnen steunen met o.a. de aanleg             van een waterleiding. Door de droogte was de waterput bij hun huis bijna droog komen te staan.                     Het project met hun Groentetuin hebben we ( voorlopig ? ) beïendigd.

 

.......Een grote sprong voorwaarts hebben we met de bouw van de Poste de Santé Gandigal kunnen maken.              In de laatste maanden van 2022 is er de basis gelegd voor het gebouw/ de ruimtes van het                                Gezondheidscentrum.

.......Verpleegkundige Siaka Mané kijkt nu met 2 andere collega's naar samenwerkingsvormen en de                            organisatie om van de Poste de Santé een succesvol "bedrijf " te maken.                                                      .......Begin 2023 konden we het dak op het gebouw maken , mede dankzij enkele grote giften.                            .......En nu kijken we uit naar de afwerking en inrichting van de Poste de Santé Gandigal.                                  .......Maar daar is nog heel wat ( sponsor) geld voor nodig. ( 15000 euro) .

 

.......De steun aan het Project Scholen in Pita hebben we i.v.m. de politieke situatie in Guinée Conakry                           afgebouwd.

 

.......Het Scholen project in Oeganda.........

 

               HIER ONDER STAAT HET OVERZICHT VAN CIJFERS VAN STICHTING MULTI-PASS

                                                                                      2022

                                                                        LASTEN  EN  BATEN

                                                                                   BALANS             

 

                                                                                        

PDF

Andere projecten

Of klik op één van de afbeeldingen hieronder voor een impressie van onze andere activiteiten in Senegal.