Nieuw project in Oeganda:

Sinds kort beperken we ons niet tot Senegal, maar zijn we ook een project aan het opzetten in Oeganda. Ons bestuurslid Frans Wittermans heeft ervaring met projecten in Oeganda. Het doel van dit nieuwe project is basisonderwijs en psycho-sociale hulp te bieden aan vluchtelingenkinderen in Oeganda.

Veel van die kinderen zitten nu in overvolle klassen van wel 120 tot 150 kinderen, als ze al naar school gaan. Bovendien hebben de meeste van deze kinderen extra aandacht nodig, vanwege alle ellende die zij hebben meegemaakt. Die aandacht krijgen ze nu bijna niet.

Belangrijke uitgangspunten van het project zijn: nauwe betrokkenheid van de lokale gemeenschap bij de ontwikkeling van de school, veiligheid, goede infrastructuur en lesmateriaal, persoonlijke aandacht voor ieder kind, behandeling van trauma’s van die kinderen die dat nodig hebben, gezonde voeding en schoon drinkwater, bekwame  en gemotiveerde onderwijzers die zorgen voor een optimaal leerproces en een actieve bijdrage van de lokale gemeenschap, in het bijzonder de ouders, bij de persoonlijke ontwikkeling van de kinderen.

Naast het organiseren van basisonderwijs voor jonge kinderen, zal het project ook zorgen voor bijscholing van kinderen die op achterstand zijn geraakt. Tevens komt er een veilige ruimte, waar jonge kinderen kunnen spelen, leren en herstellen van een trauma.

Andere projecten

Of klik op één van de afbeeldingen hieronder voor een impressie van onze andere projecten.